Lijekovi

Lijekovi

Proizvodni portfelj Genera Lijekova sadrži generičke lijekove koji na tržištu pokrivaju najvažnije terapijske skupine i pojedinačne molekule. Pri formiranju portfelja odabrani su lijekovi koji su izdržali test vremena u pogledu učinkovitosti i sigurnosti te su zbog svoje terapijske važnosti najzastupljeniji u kliničkoj primjeni kod bolesti kardiovaskularnog, središnjega živčanog, probavnog i respiratornog sustava.

Trenutačno su Genera Lijekovi nositelj registracijskih rješenja za 24 generičkih lijekova na tržištu Hrvatske (amlodipin, anastrozol, atorvastatin, azitromicin, bikalutamid, eksemestan, escitalopram, klopidogrel, kvetiapin, letrozol, lizinopril, lizinopril u kombinaciji s HCTZ, losartan, losartan u kombinaciji s HCTZ, mikofenolat, montelukast, olanzapin, pantoprazol, ramipril, ramipril u kombinaciji s HCTZ, risperidon, sertralin, simvastatin, takrolimus) u 65 različitih doza i veličina pakiranja. 

Genera Lijekovi na tržište su s prvim proizvodima izašli u svibnju 2012. godine.

 

AMLODIPIN GENERA


ANASTROZOL GENERA


ATORVASTATIN GENERA


AZITROMICIN GENERA


BIKALUTAMID GENERA


EKSEMESTAN GENERA


ESCITALOPRAM GENERA


KLOPIDOGREL GENERA


KVETIAPIN GENERA


LETROZOL GENERA


LIZINOPRIL GENERA


LIZINOPRIL H GENERA


LOSARTAN GENERA


LOSARTAN H GENERA


MIKOFENOLAT GENERA


MONTELUKAST GENERA


OLANZAPIN GENERA


PANTOPRAZOL GENERA


RAMIPRIL GENERA


RAMIPRIL H GENERA


RISPERIDON GENERA


SERTRALIN GENERA 


SIMVASTATIN GENERA


TAKROLIMUS GENERA