Kvaliteta

Kvaliteta

Provjereni sustav upravljanja kvalitetom

Predano radimo na stalnom razvoju poslovanja i stvaranju vrijednosti za naše korisnike. Neprestano se zalažemo za primjenu najviših standarda kvalitete, učinkovitosti i sigurnosti u svim našim razvojnim i proizvodnim procesima. Naši proizvodni procesi udovoljavaju najstrožim europskim regulatornim zahtjevima i odgovorni smo za kontinuiranu proizvodnju djelotvornih i neškodljivih proizvoda najviše kvalitete u skladu sa zahtjevima dobre proizvođačke prakse.

Nositelji smo EU certifikata dobre proizvođačke prakse (GMP)

Nositelji smo i certifikata dobre proizvođačke prakse (GMP) Europske agencije za lijekove za proizvodnju živih peradarskih cjepiva i proizvodnju suhih oblika kemofarmaceutskih proizvoda.

Naše poimanje kvalitete nije ograničeno samo na udovoljavanje zahtjevima specifikacije. Ono podrazumijeva primjenu načela osiguranja kvalitete u svim poslovnim aktivnostima vezanima uz faze nastajanja i života proizvoda: od ideje, istraživanja i razvoja do proizvodnje, prodaje i postprodajnog praćenja proizvoda na tržištu.

Sustav kvalitete nadziremo i kroz interne audite.

Za razvoj pojedinih elemenata sustava služe razne preporuke EU GMP-a, DPP-a RH, vodiči za farmaceutsku industriju, ISO i HACCP-standardi, standardni zakonski propisi i ostali raspoloživi materijali. Odjel Kvalitete kontinuirano prati razvoj tog područja i analizira mogućnosti njihove primjene u poslovanju Genere te izrađuje krovne propise koji prate smjernice sustava kvalitete kako bi se oni nadalje implementirali u ostalim organizacijskim jedinicama. Sustav kvalitete nadziremo i kroz interne audite, koje nadziru vrlo zahtjevni kupci i regulatorne agencije.

Sustav kontrole izmjena osigurava kvalitetu proizvoda od neželjenih učinaka izmjena.

U slučaju izmjena u definiranim procesima uz pomoć sustava kontrole izmjena koji odobrava stručni tim te se izmjene nadalje implementiraju. Sustav kontrole izmjena predstavlja jedan od ključnih elemenata sustava osiguranja kvalitete jer su izmjene sastavni dio unapređenja poslovanja i kvalitete.

Sustav kontrole izmjena osigurava kvalitetu proizvoda od neželjenih učinaka izmjena, tj. osigurava konzistentnost proizvoda i usklađenost sa zakonom i regulativom.

Zahtjevne kontrole kvalitete svih parametara

Svaka serija polaznog materijala prolazi kontrolu kvalitete u Generi te se odobrava za uporabu u proizvodnji. Polazni materijali dobavljaju se od pouzdanih dobavljača koji udovoljavaju visoko postavljenim kriterijima sustava kvalitete. Proizvodni procesi se validiraju i kontroliraju i u skladu su s načelima dobre proizvođačke prakse i odobrenjima za stavljanje lijeka u promet. Završni proizvod prolazi zahtjevnu kontrolu svih parametara specifikacije te uz provjeru svih procesnih parametara i kontrole opremljenosti proizvoda sukladno odobrenju, kvalificirana osoba donosi odluku o puštanju serije lijeka u promet.

Osiguranje kvalitete nutritivnih dodataka hrani za životinje

Zahtjevi postavljeni pred hranidbu u intenzivnoj stočarskoj proizvodnji obvezuju na praćenje i primjenu najnovijih znanstvenih dostignuća te uvođenje novih tehnologija pri izradi krmnih smjesa kako bi se udovoljilo visokim standardima kvalitete te osigurala sljedivost i sigurnost u sustavu proizvodnje hrane za ljude. Svoju poslovnu politiku kvalitete u praksi ostvarujemo stalnom i potpunom kontrolom izbora i nabave sirovina, svih tehnoloških postupaka, ambalaže i gotove robe. Proizvodnja nutritivnih dodataka hrani za životinje ima integrirani HACCP-sustav kontrole sigurnosti hrane u svim fazama procesa proizvodnje i distribucije. Sustav upravljanja kvalitetom temeljen je na normi HRN EN ISO 9001:2008.

Osiguranje kvalitete dezinficijensa

Proizvodnja dezinficijensa u skladu je s aktualnim zakonima i pravilnicima, a učinkovitost, sigurnost i kvaliteta potvrđeni su certifikatima ISO 9001:2008 i ISO 13485:2003. Sve proizvodne procese kontinuirano unapređujemo u skladu s najnovijim smjernicama struke i zahtjevima zaštite okoliša.

Do kraja godine očekujemo završetak projekta uvođenja CE-oznaka za 15 antiseptika i dezinficijensa.

Uz to adimo i na usklađivanju svih relevantnih registracijskih dosjea prema najnovijim propisima i zahtjevima Europske unije. Surađujemo i sa sveučilištima, znanstvenim institucijama i drugim partnerima kako bismo osigurali neprekinuti razvoj inovativnih proizvoda na temelju najnovijih standarda i tehnologija.