Informacije o dionici

Informacije o dionici

Dana 23. listopada 2007. Genera d.d. (tadašnja Veterina d.d.) uvrstila je svojih 1.844.860 redovnih dionica u prvu kotaciju službenog tržišta Zagrebačke burze pod oznakom VERN-R-A. Odluka o povlačenju dionica Genere iz uvrštenja na Zagrebačkoj burzi donesena je većinom većom od devet desetina danih glasova na Glavnoj skupštini održanoj 19. siječnja 2016. S 18. veljače 2016. prestaje uvrštenje dionica društva na Službenom tržištu Zagrebačke burze pod oznakom VERN-R-A. Genera nastavlja poslovati kao dioničko društvo i svaka redovita dionica nosi pravo na jedan glas na Skupštini Društva.

Temeljeni kapital: 184.486.000,00 HRK

Ukupni broj dionica: 1.844.860

Broj trezorskih dionica: 184.486

Nominalni iznos dionice: 100,00 HRK

Broj dioničara: >2000