Kontakt za investitore

Ana Bagarić
Odjel komunikacija
Genera d.d.
e-mail: komunikacije@genera.hr
T: + 385 1 33 88 603