Kontakt za investitore

Martina Žgela Puhanić

Genera d.d.
e-mail: komunikacije@genera.hr
T: + 385 1 33 88 667