Vlasnička struktura

Više o vlasničkoj strukturi Genere d.d. možete saznati na stranicama Središnjega klirinškog depozitarnog društva www.skdd.hr.

Na stranici odaberite link: prvih 10 računa s najvećom količinom vrijednosnih papira. U polje tražilice upišite VERN-R-A.