Makedonija

NazivOpis
AHISTIN 10%antihistaminik
BENZAPENkombinacija prokain benzilpenicilina i benzatin benzilpenicilina produljenog učinka
BOVINI TUBERKULIN PPDza intrakutanu tuberkulinizaciju u monotestu i u komparativnom testu
BRONHIKAL I SPFliofilizirano cjepivo protiv zaraznog bronhitisa kokoši, soj H-120
CALCII BOROGLUCONAS 40%pripravak kalcija za parenteralnu primjenu
COFFEINUM 50%kofeinski pripravak za parenteralnu primjenu
DIGESTANkorigens probavnih poremećaja u preživača
GEOKORTON SPRAYkombinacija oksitetraciklina i kortizona za vanjsku primjenu
GEOMYCIN® FGEOMYCIN® F, 1 g, intrauterina tableta, za krave, kobile, krmače
GEOMYCIN prašak s vitaminimaoksitetraciklinski prašak, antibiotik širokog spektra djelovanja s vitaminima
GEOMYCIN RETARD 20%oksitetraciklinski antibiotik široka spektra s produljenim djelovanjem
GUMBOKAL IM SPFliofilizirano cjepivo protiv gumborske bolesti za piliće, intermedijarni soj VMG 91
HIBISEPTtopički pripravak za vanjske ozljede kože i kastracijske rane
KOSTOVIT®Mineralna mješavina s vitaminima namijenjena dopuni krmnih smjesa za perad, svinje, goveda, ovce, koze, konje, kuniće i nojeve
LAKSANSpripravak gorke soli za pospješavanje probavnih procesa
MASTIDRYkombinacija ß-laktamskih antibiotika ampicilina i kloksacilina za intramamarnu primjenu u suhostaju
MASTIQUICKkombinacija tri antimikrobne tvari za intramamarnu primjenu
MONILalbendazol širokog antiparazitarnog spektra
MONIL 5%albendazol širokog antiparazitarnog spektra
MUVISELprašak za peroralnu primjenu
NILVERMotopina za injekciju
NILVERM TABLETEtableta
NUTRICIN SULFA 140kombinacija aktivnih tvari oksitetraciklina, neomicina, sulfadimidina, sulfaguanidina i limunske kiseline
PESTIKAL + EDS + IBinaktivirano trovaljano uljno cjepivo protiv newcastleske bolesti, sindroma pada nesivosti i zaraznog bronhitisa kokoši
PESTIKAL La Sota SPFliofilizirano cjepivo protiv newcastleske bolesti, soj La Sota, za piliće, kokoši i purane
PIPERAZIN CITRATantiparazitik posebno djelotvoran protiv askarida
RABIKALinaktivirano cjepivo protiv bjesnoće za pse, mačke, konje, goveda, ovce, koze i svinje
RESORBENShiperemizirajuća mast za vanjsku primjenu
SULFADIMIDINsulfonamidski preparat širokog bakteriostatskog djelovanja
SULFADIMIDIN 32%sulfonamidski preparat širokog bakteriostatskog djelovanja
SUSTREPENkombinacija penicilina, koji djeluje na gram-pozitivne bakterije i dihidrostreptomicina s učinkom na gram-negativne bakterije
SUSTREPEN Dkombinacija penicilina, koji djeluje na gram-pozitivne bakterije i dihidrostreptomicina s učinkom na gram-negativne bakterije uz dodatak deksametazona
TIAVET 20%polusintetski diterpenski antibiotik tiamulin širokog antimikrobnog spektra, djelotvoran i na mikoplazme
TIAVET P 2%polusintetski diterpenski antibiotik tiamulin širokog antimikrobnog spektra, djelotvoran i na mikoplazme
TRIMETOSUL 48% susp. za inj.kombinirani sulfonamidski pripravak trimetoprima i sulfadiazina potenciranog djelovanja
VETALGINpotentni spazmolitik i analgetik
VETOFLOK 10% peroralna otopinaenrofloksacin kao sintetski derivat kinolona karboksilne kiseline, uvršten u skupinu kinolona II. generacije
VETOFLOK 5%enrofloksacin kao sintetski derivat kinolona karboksilne kiseline, uvršten u skupinu kinolona II. generacije
VITAMIN A+D3+E otop. za inj.otopina za injekciju
VITAMIN B-KOMPLEKS + Cotopina za injekciju
VITAMIN Cinjekcije