Kvaliteta

Kvaliteta

Kontinuirano razvijamo i unapređujemo sustav upravljanja kvalitetom

Putem naših proizvoda želimo osigurati prepoznatljivu Genera kvalitetu. To podrazumijeva primjenu načela osiguranja kvalitete u svim poslovnim procesima vezanim uz faze nastajanja i trajanja proizvoda: od ideje, istraživanja i razvoja do proizvodnje, prodaje i praćenja proizvoda na tržištu. Kvalitetan proizvod naš je glavni fokus stoga kontinuirano razvijamo i unapređujemo sustav upravljanja kvalitetom.

Za razvoj pojedinih elemenata sustava služe razne preporuke EU-a, zakoni, vodiči, ISO-standardi te ostali raspoloživi materijali. Odjel Kvalitete kontinuirano prati razvoj ovog područja i analizira mogućnosti njegove primjene u poslovanju Genere te izrađuje krovne propise koji prate smjernice sustava kvalitete kako bi se propisi nadalje implementirali u ostalim organizacijskim jedinicama.

Zahtjevna kontrola kvalitete svake serije proizvoda

Naše poimanje kvalitete nije ograničeno samo na udovoljavanje zahtjevima specifikacije. Osiguravamo kvalitetu proizvoda kroz odabir kvalitetnih sirovina, strogo definiranih proizvodnih procesa izrade i opremanja proizvoda te zahtjevnu kontrolu kvalitete svake serije proizvoda prije nego izađe na tržište. Implementiran sustav kvalitete omogućuje nam sljedivost svih faza  proizvodnji, kontroli, skladištenju i distribuciji naših proizvoda.

Naši primarni zadaci su:

  • zaštita zdravlja ljudi, bilja i životinja te zaštita okoliša
  • osiguranje odgovarajuće kakvoće i zdravstvene ispravnosti naših proizvoda
  • zaštita potrošača

Radimo na usklađivanju svih relevantnih registracijskih dosjea prema najnovijim propisima i zahtjevima EU-a

Uz to kao proizvođači proizvoda za zaštitu bilja obvezni smo provoditi i znanstvena istraživanja koja dokazuju da su naši proizvodi sigurni za one koji ih koriste i primjenjuju, potrošače i konzumente te osobito za okoliš. Stoga radimo i na usklađivanju svih relevantnih registracijskih dosjea prema najnovijim propisima i zahtjevima Europske unije.