Stručni savjeti

Zaštita maslina od maslinine muhe

Davor Popović, dipl. ing. agr.http://www.genera.hr/media/uploads/images/pages/generakompozicije/agro/agro_maslina_savjeti.jpg

Maslina je izložena napadu velikog broja štetnika, a najopasniji i gospodarski najvažniji među njima je maslinina muha (Bactrocera oleae Gmel.). Rasprostranjenost i brojnost tog štetnika u maslinicima izravno utječe na kakvoću i količinu maslinova ulja. Štete su najčešće u godinama kada je rod slabiji pa zbog napada muhe i drugih štetnika poput moljaca urod može gotovo potpuno izostati.


Herbicid u pšenici i ječmu

Davor Popović, dipl. ing. agr.http://www.genera.hr/media/uploads/images/pages/tornado_1l_m.jpg

Tijekom listopada priprema tla i sjetva pšenice i ječma u punoj su fazi. Korovi započinju rasti u fazi porasta pšenice i ječma i čine štetu. Šteta je vidljiva kao zauzimanje prostora potrebnog za rast kulture, trošenje hranjiva iz tla, trošenje vode, zasjenjivanje kulture u uzgoju i drugo. Na kraju štetan utjecaj rezultira smanjenjem uroda, tj. prihoda. Kako bi kvalitetno zaštitili biljni sklop od korova preporučujemo korištenja herbicida Tornado, koji se u količini 1,5-1,75 l/ha primjenjuje nakon sjetve prije nicanja usjeva.


Zaštita žitarica tijekom skladištenja

Davor Popović, dipl. ing. agr.http://www.genera.hr/media/uploads/images/pages/brodilon_paleta.jpg

Nakon što se pobere urod s polja slijedi faza skladištenja. Briga o urodu i njegova zaštita time se ne prekida, već se nastavlja procesom zaštite od glodavaca.


Tretiranje korova u jesen

Davor Popović, dipl .ing. agr.http://www.genera.hr/media/uploads/images/pages/total_480_sl_1lit.jpg

Suzbijanje korova na poljoprivrednim površina jedna je od važnijih radnji u vegetacijskoj sezoni. Mnogi su se uvjerili da suzbijanje korova nije lagan posao. Zbog različitih agroekoloških uvjeta (vrsta tla, temperatura, vlažnost i sl.) djelovanje herbicida ima različitu djelotvornost. Tako djelotvornost nakon tretiranja istim herbicidom iz godine u godinu ne mora biti jednaka. Zbog svoje robusnije građe korovi na tretiranim površinama razvijaju veliku biljnu masu te time uzrokuje probleme u kasnijim agrotehničkim mjerama. Mehanički zahvati (tanjuranje, frezanje i sl.) mogu biti djelotvorni kod kultura koje nemaju vrlo razvijen korijenov sustav, no kod korova koji imaju razvijen korijen u obliku vriježa, gomolja, podanaka i sl., takav oblik zaštite nije dovoljan i zahtijeva pristup drugim oblicima zaštite.


Jesensko suzbijanje repičinog sjajnika (Meligethes aeneus)

Davor Popović, dipl. ing. agr.http://www.genera.hr/media/uploads/images/pages/uljana_repica.jpg

Uljanu repicu zasijanu u vegetacijskoj sezoni za vrijeme toplih jeseni može napasti insekt repičin sjajnik (Meligethes aeneus). Prije dolaska hladnijeg vremena štetnik iskorištava prisutnost biljke kojom se hrani. Oštećenja na mladim biljkama mogu biti ozbiljnja, a može doći i do dodatnog oštećenja ulaskom biljke u zimski period.


Zimska zaštita višegodišnjih nasada

Davor Popović, dipl.ing.agr.http://www.genera.hr/media/uploads/images/pages/modro_ulje.jpg

Modro ulje je kombinirani insekticid-fungicid-akaricid za suzbijanje štetnika (zimska jaja i odrasli oblici) te uzročnika bolesti na maslinama, voćkama i vinovoj lozi. Modro ulje smanjuje broj prskanja u vegetaciji u nasadima, što ima dobru ekološku i financijsku stranu. Tretiranjem Modrim uljem smanjuje se populacije štetnika i uzročnika bolesti, što rezultira kasnijim razvojem istih u nasada te kasnijom potrebom za upotrebom prvih zaštitnih sredstva u sezoni. Upotrebom Modrog ulja omogućavamo nasadu da se normalnije razvije u proljetnom periodu, bez potrebe trošenja energije biljke na štetu uzrokovanu štetnicima i bolestima.


Štete od glodavaca na ratarskim usjevima tijekom zime

Davor Popović, dipl.ing.agr.

Poljoprivredni proizvođači koji u svojoj proizvodnji imaju jesenske (ozime) ratarske kulture trebaju biti svjesni mogućih negativnih pojava koje mogu zadesiti njihovu kulturu. Štete na nasadima pojavljuju  se u zimskim mjesecima uslijed hranjenja poljskih glodavaca. 


Dugotrajna zaštita od korova u vinogradu

Davor Popović, dipl.ing.agr.

U intenzivnom uzgoju vinove loze važno mjesto zauzima borba protiv korova. Procjenjuje se da korovi u hrvatskom vinogradarstvu prosječno smanjuju prinose grožđa za 8%. Korjenov sustav vinove loze prožima zemljište te iz njega crpi vodu i mineralne tvari, kao i korovi koji se nalaze u njegovoj blizini. Stoga, radi održavanja redovitih priroda i kvalitete, tlo pod vinovom lozom mora biti oslobođeno korova.


Ispiranje prskalice nakon upotrebe pesticida sa Tecnet GD deterdžentom

Davor Popović, dipl.ing.agr.

Istim prskalicama se primjenjuju razna kemijska sredstva - herbicidi, fungicidi, insekticidi, folijarna gnojiva, regulatori rasta itd., pa je osobito važno kvalitetno održavanje i čišćenje prskalice. Time osiguravamo ujednačenu primjenu sredstava za zaštitu bilja bez neželjenih primjesa i rezidua koje mogu oštetiti usjev, ali i produljujemo radni vijek prskalice. U Hrvatskoj je uobičajeno čišćenje prskalica sa velikim količinama vode što je ekološki neprihvatljivo i nepotpuno uklanjanja rezidue kemijskih sredstava.


Upotreba Mospilana u zaštiti od insekata

Davor Popović, dipl.ing.agr.http://www.genera.hr/media/uploads/mospilan_nasadi_i_proizvodi_m.jpg

Preparat MOSPILAN®, odnosno njegova djelatna tvar acetamiprid, vodeći je insekticid u intenzivnom voćarsvu: u uzgoju jabuka, bresaka, nektarina, marelica, mandarina, trešanja... Njegove prednosti kao izuzetna djelotvornost, povoljni odnos dobivenog i uloženog, te kratka karenca, čine ga vrlo prihvatljivim u intenzivnim uzgoju. Insekticidom MOSPILAN® izuzetno su zadovoljni voćari te povrćari, jer njegova djelatna tvar acetamiprid pokazuje izrazito i intenzivno sistemično, te translaminarno djelovanje. Mala upotrebna doza pruža dugotrajnu zaštitu čitave biljke.