O nama

O nama

Pružamo analitičke usluge farmaceutskim kompanijama

Genera Analitika najmlađa je članica Genera Grupe koja je sa samostalnim radom započela u listopadu 2010., izdvajanjem odjela Kontrole kvalitete iz matične kompanije. Osnovna djelatnost tvrtke je pružanje analitičkih usluga farmaceutskim kompanijama, ali i svim poslovanjima unutar Genera Grupe. Osim redovitih analiza sirovina i gotovih proizvoda, Genera Analitika pruža i usluge razvoja, validacije, verifikacije i transfera analitičkih metoda.

U skladu s vlastitom politikom kvalitete Genera Analitika podržat će i Vaše razvojne i proizvodne projekte prateći zahtjeve dobre proizvođačke prakse (GMP). Trebate li analizu polaznog materijala ili gotovog proizvoda, razvoj i validaciju analitičke metode ili stručni savjet, na raspolaganju Vam je naše iskustvo u primjeni mikrobioloških, imunobioloških, kemijskih i instrumentalnih analitičkih tehnika. Genera Analitika nosilac je Certifikata o usklađenosti s GMP-zahtjevima iz područja kontrole kvalitete humanih i veterinarskih lijekova.