Za Vas

Za Vas

Analitičke tehnike

Genera Analitika posjeduje znanje, iskustvo i opremu za primjenu različitih analitičkih metoda i tehnika.


Mikrobiološka analiza

 • određivanje mikrobiološke čistoće

 • određivanje sterilnosti


Imunobiološka analiza

 • određivanje aktivnosti bioloških proizvoda

 • ispitivanje odsustva stranog virusa u vakcinama za perad

 • bakterijski endotoksini i pirogeni test

 • ispitivanje neškodljivosti i abnormalne toksičnosti

 • ELISA


Instrumentalna analiza

 • tekućinska kromatografija visokog učinka (HPLC)

 • plinska kromatografija (GC)

 • oslobađanje djelatne tvari (dissolution)

 • ukupni organski ugljik (TOC)

 • analiza veličine čestica difrakcijom laserskog zračenja

 • određivanje sadržaja vode po Karlu Fischeru

 • spektroskopija u ultraljubičastom i vidljivom području (UV-VIS)

 • spektroskopija u infracrvenom području (FT-IR)

 • jednostavne instrumentalne analize (pH, električka provodnost itd.)


Kemijska analiza

 • kemijska identifikacija

 • limit-testovi

 • titracije itd.

Projekti

Poduprijet ćemo Vas u različitim projektima kao što su:

 • analiza polaznih materijala i gotovih proizvoda uz korištenje farmakopejskih ili in-house metoda

 • razvoj i validacija analitičkih metoda za kontrolu kvalitete, uključujući metode koje se koriste u praćenju stabilnosti proizvoda te u postupcima validacije čišćenja

 • verifikacija farmakopejskih metoda

 • transfer analitičkih metoda