Osnovni podaci

Tvrtka:Genera Analitika društvo s ograničenom odgovornošću za ispitivanje i kontrolu kvalitete farmaceutskih proizvoda
Skraćeno:Genera Analitika
Sjedište:Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, Grad Sveta Nedelja
 upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu
MBS:080703052
Žiro račun:
IBAN:
SWIFT:
2360000-1102097689, ZABA
HR1023600001102103520
HR2X
MB:2539993
OIB:63536340590

Temeljni kapital: 20.000,000 HRK