Zaštita osobnih podataka

Na temelju članka 29, zakona o radu (NN 93/14) članka 18a zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106'/12) i članka 14 Pravilnika o radu, GENERA ANALITIKA d.o.o. je imenovala službenike za zaštitu osobnih podataka.

Alenka Ballarin Perharić
T: 01 3388 888
E: info@genera.hr