Global Compact

Global Compact, inicijativa Ujedinjenih naroda za uvođenje društveno odgovornog poslovanja, pokrenuta je 2000. kada je glavni tajnik UN-a bio Kofi Annan. Danas je to najveća inicijativa takve vrste s više od 8000 korporativnih članova iz više od 135 zemalja.

Global Compact strateška je inicijativa koja se temelji na deset osnovnih načela iz područja ljudskih prava, prava radnika, zaštite okoliša i borbe protiv korupcije. Stoga Global Compact predstavlja jedinstveni primjer suradnje poslovnog svijeta i međunarodne zajednice jer uz kompanije okuplja i predstavnike akademske zajednice, civilnog društva, vlada, poslovnih udruga i tijela UN-a. Lokalna mreža Global Compacta Hrvatske osnovana je 2007. i okuplja 78 članica.

Genera se 2011. pridružila UN-ovoj inicijativi Global Compact s uvjerenjem da će joj članstvo u toj uglednoj poslovnoj mreži društveno odgovornih kompanija omogućiti važnu ulogu u promicanju DOP-a u Hrvatskoj.