Prijava kandidata

Ukoliko želite poslati otvorenu prijavu, to možete učiniti putem adrese posao@genera.hr