1. Hrvatski kongres kliničke farmacije s međunarodnim sudjelovanjem

14.04.2014.
1. Hrvatski kongres kliničke farmacije s međunarodnim sudjelovanjem

U hotelu Panorama, u razdoblju od 10. do 12. travnja 2014., održao se 1. hrvatski kongres kliničke farmacije s međunarodnim sudjelovanjem "Optimizacija farmakoterapije i sigurnost bolesnika". Kongres je održan u organizaciji sekcije za kliničku farmaciju Hrvatskog farmaceutskog društva u suradnji s Farmaceutskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, a otvorio ga je Prim.dr.sc. Siniša Varga. Više od 200 sudionika iz 10 zemalja prisustvovalo je kongresu.

Genera d.d. nastupila je na kongresu kao ponosni sponzor te predstavila svoju liniju antiseptika i dezinficijensa za medicinsku uporabu i javnu higijenu.