3. konferencija zemalja jugoistočne Europe o kemoterapiji i infekcijama

10.09.2012.

U Dubrovniku će se od 8. do 11. studenog 2012. održati 3. konferencija zemalja jugoistočne Europe o kemoterapiji i infekcijama.

http://www.almp.hr/?ln=hr&w=predavanja&t=1&id=134
http://www.seec2012.com/