Aplikacija za on-line prijavljivanje sumnji na nuspojave

23.08.2012.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) prva je u svijetu započela s korištenjem aplikacije (Uppsala Monitoring Centra Svjetske zdravstvene organizacije) koja putem internetske stranice HALMED-a omogućuje pacijentima da prijave sumnje na nuspojave.
Aplikacija je dostupna na internetskim stranicama HALMED-a u dijelu Za pacijente/On-line prijava sumnje na nuspojavu. Na taj se način pacijentima omogućuje aktivno sudjelovanje u praćenju sigurnosti primjene lijekova.
Osobni podaci koje sadrže prijave strogo su povjerljivi i koriste se jedino u svrhu utvrđivanja sigurnosti primjene lijekova.
Do kraja godine HALMED će putem posebne aplikacije i zdravstvenim djelatnicima omogućiti on-line prijavljivanje sumnji na nuspojave, a do tada mogu koristiti verziju namijenjenu pacijentima.

http://www.almp.hr/?ln=hr&w=lijekovi&d=pacijenti_nuspojava