ECXiPACT - GMP i GDP-certifikacija farmaceutskih pomoćnih tvari

01.02.2012.

Dana 1. veljače 2012. IPEC Federacija lansirala je novu, dobrovoljnu međunarodnu certifikacijsku shemu nazvanu EXCiPACT, dizajniranu i razvijenu kako bi se osigurali cGMP i cGDP-standardi koji se koriste u proizvodnji i opskrbi farmaceutskih pomoćnih tvari.

http://www.gmp-publishing.com/en/gmp-news/gmp-aktuell/EXCiPACT-launched-gmp-gdp-certification-for-excipients/page/5.html