EMA: Izdan nacrt za validaciju procesa

13.04.2012.

Dana 13. travnja 2012. Europska agencija za lijekove (EMA) izdala je novi nacrt za validaciju procesa. Dokument  je usklađen s ICH Q8, Q9 i Q10-dokumentima te je dodana mogućnost korištenja kontinuirane verifikacije procesa uz ili umjesto verifikacije procesa opisane u prethodim smjernicama.

http://www.gmp-publishing.com/en/gmp-news/gmp-aktuell/EMA-published-draft-gmp-process-validation-guideline/page/4.html