Europska kartica zdravstvenog osiguranja dostupna građanima RH

12.07.2013.

Građanima RH od 1. srpnja 2013. dostupna je Europska kartica zdravstvenog osiguranja. 

Europska kartica zdravstvenog osiguranja je besplatna kartica koja korisniku u državama članicama EU omogućava korištenje zdravstvenih usluga koje su s medicinskog gledišta nužne. EKZO pokriva troškove neodgodive zdravstvene zaštite, za koju liječnik zdravstvene ustanove kojoj se u inozemstvu korisnik javi kaže da se ne može odgoditi do vašeg planiranog povratka u Hrvatsku.

Doznajte sve što vas zanima i predajte Zahtjev za izdavanje na ovim stranicama: http://www.hzzo-net.hr/01_11.php