Interakcija EMA-e i Japana

06.08.2012.

Tijekom posljednje tri godine Europska agencija za lijekove povećala je razinu interakcije i suradnje s regulatornim tijelima za lijekove u Japanu.
Ključne aktivnosti i dostignuća uključuju povećanje razmjene informacija u rutini i kriznim situacijama te razvoj poboljšane interakcije u područjima od zajedničkog interesa. Tom suradnjom postepeno se ostvaruje opći cilj globalne harmonizacije.

http://www.gmp-publishing.com/en/gmp-news/gmp-aktuell/EMA-interaction-Japan.html