Konferencija "EU28: znanost, lijekovi, zdravlje – regulatorni sustav za budućnost"

04.04.2013.

U zajedničkoj organizaciji Europske agencije za lijekove (European Medicines Agency, EMA) i hrvatske Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u Dubrovniku će se, u hotelu Palace, 6. i 7. svibnja 2013. održati međunarodna konferencija "EU28: science, medicines, health – a regulatory system fit for the future" ("EU28: znanost, lijekovi, zdravlje – regulatorni sustav za budućnost").

Cilj konferencije je pružiti pregled europskog zakonodavstva o lijekovima te potaknuti razmjenu znanja, dijalog i suradnju hrvatskih i europskih stručnjaka iz regulatornih tijela i farmaceutske industrije na području regulative lijekova. Konferencija će obuhvatiti brojne stručne teme kao što su: pretpristupni izazovi za Hrvatsku na području regulative lijekova, dosadašnja dostignuća HALMED-a tijekom razdoblja prije pristupanja Hrvatske EU, načini odobravanja novih lijekova, nova europska farmakovigilancijska regulativa, plan upravljanja rizicima u farmaceutskoj industriji, funkcioniranje inspekcije na prostoru Europske unije te digitalne promjene.

Više o konferenciji na:

http://www.almp.hr/?ln=hr&w=novosti&d=2013&id=791&p=1