Nova pravila za uvoz API-ja u EU

05.09.2012.

Europska komisija objavila je informativni letak o novim pravilima uvoza aktivnih farmaceutskih sastojaka u EU. Od 2. siječnja 2013. sve uvezene aktivne supstancije moraju biti proizvedene u skladu s EU-ovim GMP-standardima.

http://www.gmp-publishing.com/en/gmp-news/gmp-aktuell/information-leaflet-import-APIs/page/2.html