Objavljeni novi Zakon o lijekovima i Zakon o medicinskim proizvodima

01.07.2013.

U Narodnim novinama br. 76/13. od 21. lipnja 2013. godine objavljeni su novi Zakon o lijekovima i Zakon o medicinskim proizvodima. Navedeni zakoni su stupili na snagu, protekom 8 dana od objave u ulaskom Hrvatske u Europsku Uniju osim onih kojima je određen kasniji datum kako je navedeno u članku 245. novog Zakona o lijekovima, odnosno u članku 94. novog Zakona o medicinskim proizvodima.

Danom stupanja na snagu ovih zakona prestaju važiti Zakon o lijekovima (Narodne novine, br. 71/07., 45/09. i 124/11.) i Zakon o medicinskim proizvodima (Narodne novine, br. 67/08. i 124/11.).