1. Psihijatrijsko – internistički – neurološki kongres (PIN 2013)

17.10.2013.
1. Psihijatrijsko – internistički – neurološki kongres (PIN 2013)

GENERA LIJEKOVI d.o.o. su nastupili kao izlagač na prvom Psihijatrijsko – internističko – neurološkom kongresu (PIN 2013) za liječnike obiteljske medicine , u Vodicama, u razdoblju od 13. do 15. rujna 2013. i predstavili paletu lijekova dostupnih na listama lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Trodnevni kongres osmišljen je od strane iskusnih kliničara psihijatara, internista i neurologa, s željom da se zajedno kroz multidisciplinarni i interaktivni pristup unaprijedi liječenje bolesnika u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

Teme kongresa bile su:

• Kako prepoznati paniku i kako ju liječiti
• Depresija – ubojica novog doba
• Farmakoterapija – originatori vs. generici
• Prevencija kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih bolesti
• Hipertenzija
• Komunikacija u ordinaciji liječnika obiteljske medicine i dr.

Tijekom kongresa naglasak na interakciji predavača i slušatelja bio je izražen korištenjem „Audio Response System“-a, čija primjena u procesu stjecanja znanja donosi niz prednosti, omogućava izrazitu interaktivnost te ubrzava i mjeri napredak procesa učenja.