Smjernice o GDP-u u reviziji

17.07.2012.

Trenutačno se provodi revizija smjernice dobre distribucijske prakse za medicinske proizvode za humanu uporabu (GDP), koja se temelji na strožim kontrolama kako bi se osigurala sigurnost u cijelom lancu opskrbe i smanjio rizik od krivotvorenih lijekova ili medicinskih uređaja koji ulaze u legitiman opskrbni lanac. Zaključno s 31. prosinca 2011. zaprimljeni su komentari na predloženi nacrt te smjernice pa se tako očekuje njezino novo izdanje.

http://www.gmp-compliance.org/eca_news_2702_7132,6872,6935,6996,6742.html