Uputa o lijeku

28.09.2012.

Provjera razumljivosti upute o lijeku provodi se u EU od 2005. godine, a danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji počet će se primjenjivati i u Hrvatskoj. Tim postupkom dobiva se povratna informacija o tome razumiju li pacijenti uputu i mogu li u njoj pronaći sve potrebne informacije kako bi mogli sigurno primjenjivati lijek.

http://www.almp.hr/?ln=hr&w=nadogradnja_dokumentacije