Mladen Vedriš

Predsjednik Nadzornog odbora
Mladen Vedriš

Mladen Vedriš diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i doktorirao 1996. godine. Znanstvenu karijeru započeo je u Centru za istraživanje migracija Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1990. postaje predsjednik Izvršnog vijeća Grada Zagreba (današnja funkcija gradonačelnika). Godine 1992. postaje član Vlade, a krajem iste godine imenovan je potpredsjednikom Vlade RH za područje gospodarstva. Od 1993. do 1995. obnašao je dužnost predsjednika Hrvatske gospodarske komore. Godine 1996. utemeljuje tvrtku Sonder d.o.o. za strateško savjetovanje.

Od 2005. docent je na Katedri za ekonomsku politiku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a od 2008. izvanredni profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu te predstojnik Katedre za ekonomske znanosti. Od 2006. godine obnaša dužnost člana Savjeta Hrvatske narodne banke. Bio je i predsjednik Nadzornog odbora Podravke d.d. i GETRO-a d.d., predsjednik Savjetodavnog vijeća Agencije za promicanje izvoza i ulaganja, član Ekonomskog vijeća predsjednika Vlade RH, a od 2011. je i predsjednik Partnerskog vijeća Grada Zagreba. Član Nadzornog odbora Genere d.d. postaje 2008. godine.