NILVERM

Kategorije:Antiparazitici
Tržišta:Bosna i Hercegovina
Hrvatska
Makedonija
Slovenija

Opis

otopina za injekciju

Farmakološki oblik

otopina za injekciju i pripremu peroralne otopine

Aktivni sastojak

levamizol hidroklodir

Sastav

1 ml otopine sadržava:
Djelatne tvari:
levamizol hidroklorid 75 mg
Pomoćne tvari:
propilparahidroksibenzoat, metilparahidroksibenzoat, natrijev metabisulfit, dinatrijev edetat, limunska kiselina, natrijev citrat dihidrat i voda za injekcije

Djelovanje

Levamizol, djelatna tvar proizvoda Nilverm, je širokospektarni anthelmintik koji u goveda, ovaca, svinja, peradi i golubova djeluje protiv najvažnijih želučano-crijevnih i plućnih nematoda. U osjetljivim nematodima levamizol blokira neuromuskularni prijenos podražaja. Neposredno nakon aplikacije helminti budu spastično paralizirani, a domaćin ih unutar 24 sata izbaci iz organizma. Levamizol nije učinkovit protiv trakavica i metilja. Najviša razina levamizola u krvi postiže se 1-3 sata nakon aplikacije. Jedna doza uništava većinu zrelih i nezrelih stadija oblića osjetljivih na levamizol. U životinja napadnutih plućnim vlascima već se 15-20 min. nakon primjene lijeka pojačava kašalj (izbacivanje zrelih nematoda). Simptomi diktiokauloze mogu se povući za 48 sati, no ako su pluća znatnije oštećena, kašalj potraje još nekoliko dana do tjedana.

Indikacije

Suzbijanje parazitskih invazija uzrokovanih zrelim i nezrelim stadijima sljedećih helminata goveda, ovaca, svinja, peradi i golubova.
Govedo i ovca
- Oblići sirišta: Haemonchus spp., Ostertagia spp.* i Trichostrongylusaxei;
- Crijevni oblići: Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Oesophagostomum spp., Chabertia ovina, Toxocaravitulorum (goveđa glista), Bunostomum spp., Strongyloides papillosus (odrasli oblici u ovaca);
- Plućni vlasci: Dictyocaulus (uključujući hipobiotske ličinke D. viviparus u goveda).
* U goveda Nilverm otopina djelotvorno suzbija razvojne i odrasle stadije Ostertagia spp. te je učinkovita u liječenju zimske ostertagioze (tip II). Ne djeluje na hipobiotske ličinke parazita (ostertagioza predtip II) te dehelmintizaciju treba ponoviti.
- U ovaca levamizol je uglavnom učinkovit protiv tzv. hipobiotskih ličinaka Haemonchus spp., Ostertagia spp. i Trichostrongylusaxei.
Svinja
- Želučano-crijevni oblići: Ascaris suum (svinjska glista), Hyostrongylus rubidus (crveni želučani vlasac),Oesophagostomum dentatum, Strongyloides ransomi (crijevni svinjski crvić), Trichuris suis (svinjski bičasti nematod);
- Plućni vlasci: Metastrongylus spp.
Perad (kokoši, purani, jarebice, fazani)
Ascaridia, Capillaria i Heterakis spp. te Amidostomum anseris (želučani guščji vlasac) i Syngamus trachea (crvena dušnička glista) u pura, jarebica i fazana.
Golubovi
Ascaridia columbae (golublja glista), Capillaria obsignata i Syngamus trachea.

Kontraindikacije

Nilverm otopina ne smije se primjenjivati:
- kravama i ovcama u laktaciji od kojih se mlijeko koristi za prehranu ljudi;
- nesilicama jaja za konzum;
- životinjama lošeg gojnog i općeg zdravstvenog stanja

Uporaba

Govedo, ovca i svinja
Nilverm otopina primjenjuje se s.c. Pri tome se govedima i ovcama lijek injicira potkožno iza lopatice, a svinjama iza uha ili u koljeni nabor. Prije izračunavanja doze mora se što točnije odrediti tjelesna masa životinje. Doza Nilverminjekcija iznosi 1 ml/10 kg t.m. (levamizol hidroklorid 7,5 mg/kg). Može se aplicirati najviše 30 ml po životinji. Na jedno mjesto ne smije se injicirati više od 15 ml Nilverma. U pašno držanih goveda i ovaca ili u slučaju jakih invazija, liječenje se može ponoviti nakon 4-6 tjedana. Prije izgona na pašu preporučuje se tretirati cijelo stado.
Perad i golubovi
Nilverm se daje u vodi za piće. Pticama se voda uskrati, najbolje preko noći, prije dehelmintizacije. Potrebna količina Nilverma stavi se u toliko vode koliko iznosi 1/3 do 1/2 dnevne potrošnje vode. Vodu s anthelmintikom ptice, u pravilu, popiju za 6-8 sati. Životinjama za vrijeme liječenja ne smiju biti dostupni drugi izvori tekućine. Pojilice moraju biti čiste, izrađene od plastike ili galvaniziranog željeza. Nikako ne smiju biti hrđave.
- Peradi se u 1/3 do najviše 1/2 dnevne količine vode za piće stavi Nilverm u dozi 1 ml/3 kg t.m. (25 mg levamizol hidroklorida/kg t.m.).
- Golubovima se 10 ml Nilverm otopine prvo razrijedi s 10 ml destilirane vode. Tako razrijeđenu otopinu Nilverma stavi se pomoću brizgalice u količini od 9-18 ml/l vode za piće. Postupak se ponovi nakon 7-10 dana.

Nuspojave

Injekcija levamizola ponekad je bolna, a mala oteklina na mjestu aplikacije povuče se za nekoliko dana. U pojedinih životinja prolazno se umanji apetit i mliječnost, a izmet bude mekši od fiziološkog. Pojedine svinje nakon tretmana mogu povraćati.

Napomene

Sigurnost za životinje
Levamizol ne djeluje ovicidno te neposredno nakon liječenja treba neškodljivo uklanjati izmet (npr. biotermička sterilizacija), a stado/jato prebaciti na pašnjak/teren koji nije kontaminiran parazitskim jajašcima. U goveda koja nakon terapije ostanu na istom zemljištu, za približno 10-14 dana ili dulje, mogu se zbog reinvazije očekivati novi klinički slučajevi.
Nilverm otopina ne se smije aplicirati mladim životinjama (janjad, telad), no treba biti oprezan pri dehelmintizaciji izrazito mršavih i dehidriranih životinja, te jedinki izmučenih kroničnim stresom (loši vremenski uvjeti, neodgovarajući uvjeti držanja, hranidbe, smještaja i dr.).
- Predoziranje:
Ako se daju veće doze levamizola od preporučenih pojedine životinje počinju, približno 30 min. nakon aplikacije, pojačano sliniti, prisutan je tremor i tresu glavom. Ti znakovi prenadraženosti kolinergičnog dijela živčanog sustava brzo se povuku, a češći su u goveda negoli u ovaca (antidot atropin).
- Gravidnost i laktacija:
Levamizol se smije primjenjivati tijekom gravidnosti (ne djeluje teratogeno) i laktacije (karencija mlijeko!). Primjenu treba izbjegavati u stadiju visoke bređosti (ev. kontrakcije maternice).
- Interakcije i inkopatibilnosti:
Životinje se ne smije tretirati organskim spojevima fosfora (insekticidi, akaricidi, anthelmintici) 14 dana prije i 14 dana nakon primjene levamizola. Levamizol se smije davati istodobno s cjepivima i antimikrobnim lijekovima. Nilverm otopina ne smije se u brizgaljki miješati ni s jednim drugim veterinarsko-medicinskim proizvodom.

Sigurnost za osobe koje primjenjuju proizvod
Pri upotrebi veterinarsko-medicinskog proizvoda treba nositi zaštitne rukavice. Ako otopina dođe u dodir s kožom ili očima, odmah ih treba isprati čistom vodom. U slučaju nehotičnog samo injiciranja gutanja ili prolijevanja po koži, odmah treba potražiti pomoć liječnika i pokazati mu uputu o VMP ili etiketu.
Nakon korištenja levamizola, a posebice prije uzimanja hrane, treba oprati ruke.

Sigurnost za okoliš
Nema opasnosti ako se proizvod koristi u skladu s uputom.

Čuvanje

Čuvati na tamnom mjestu, pri temperaturi do 25 °C te izvan pogleda i dosega djece. Ne koristiti poslije isteka roka valjanosti naznačenog na kutiji i etiketi. Rok valjanosti veterinarsko-medicinskog proizvoda kad je zapakiran za prodaju: 3 godine.

Izdavanje

Na veterinarski recept.

Pakiranje

Smeđa staklena bočica sa 100 ml otopine.

Svi podaci su informativnog karaktera te isti ovise o odobrenju za stavljanje u promet temeljem propisa pojedinog tržišta.