PLEDGE 50 WP

Kategorije:Herbicidi
Vrste kultura:Kukuruz
Suncokret
Vinova loza
Tržišta:Hrvatska

Herbicid za suzbijanje širokog spektra širokolisnih korova i dijela uskolisnih korova

DJELATNA TVAR

Flumioksazin 500 g/kg

DJELOVANJE

Pledge je herbicid nadmoćnog rezidualnog djelovanja kod zemljišne primjene i brzog “spaljujućeg” djelovanja kod folijarne primjene. Blokira protoporfirinogen oksidazu u kloroplastu. Pod djelovanjem sunčeve energije dolazi do pojave herbicidnog djelovanja tako da aktivni kisik oksidira lipide u staničnoj membrani i uzrokuje njeno razaranje. Konačni rezultat je uništenje kloroplasta u biljci i onemogućavanje vršenja fotosinteze te ugibanje biljke.

UPOTREBA

U kukuruzu za zrno i silažu u količini 80 g/ha (8 g/1000 m²), dok vrijeme primjene ovisi o klimatskim uvjetima nakon sjetve. Upotrijebiti po mogućnosti čim prije nakon sjetve, ali obavezno nakon sjetve a prije nicanja kukuruza:
a) Ukoliko su normalni klimatski uvjeti, tretiranje se provodi po mogućnosti u roku 48 sati nakon sjetve.
b) Za hladnog i suhog vremena nicanje kukuruza je sporije i u tom slučaju tretiranje se može provesti u periodu od 8 dana nakon sjetve a prije nicanja.
c) Za vrlo suhog vremena, kod vrlo sporog nicanja, tretiranje se može provesti i do 14 dana nakon sjetve a prije nicanja.

U vinogradu usmjerenom aplikacijom škropiva na tlo ili na iznikle korove.
Tretiranje cijele površine:

a) prije nicanja korova, u količini od 1,2 kg/ha (120 g u 20 l vode na 1000 m²).
b) na iznikle korove, u količini od 0,8 kg/ha (80 g na 1000 m²).

Tretiranje u trake širine oko 70 cm:
a) prije nicanja korova, u količini od 0,4 kg/ha (40 g u 20 l vode na 1000 m²).
b) na iznikle korove, u količini od 0,3 kg/ha (30 g na 1000 m²).

PLEDGE 50 WP u tank-miks kombinaciji sa preparatima na bazi glifosata
primjenom na cijelu površinu ili u trake širine 70 cm, na iznikle korove:
Tretiranje cijele površine:
- 0,70 kg/ha PLEDGE 50 WP + 4l/ha preparata na bazi glifosata (Total 480 SL)
Tretiranje u trake:
- 0,25 kg/ha PLEDGE 50 WP + 1,5l/ha preparata na bazi glifosata (Total 480 SL)

U suncokretu prije i nakon nicanja:
PLEDGE 50 WP se kao herbicid upotrebljava u suncokretu prije i nakon nicanja suncokreta;
a) u suncokretu nakon sjetve a prije nicanja usjeva u količini od 80-120 g/ha (8-12 g na 1000 m²). Za proširenje spektra na jednogodišnje travne korove kombinira se s herbicidima na osnovi alfa-metolaklora sa sadržajem 960 g/l aktivne tvari, u količini 1-1,5 l/ha (100-150 ml/1000 m²); ili herbicidima na osnovi dimetenamida sa sadržajem 720 g/l aktivne tvari, u količini 1,2-1,6 l/ha (120-160 ml/1000 m²);
b) nakon nicanja suncokreta u stadiju od 2.-4. lista u količini od 80-120 g/ha (8-12 g na 1000 m²). Za suzbijanje travnih korova koriste se preparati na osnovi quizalofop-p-etila sa sadržajem aktivne tvari 50 g/l (Gepard 50 EC) u količini od 1-1,5 l/ha (100-150 ml/1000 m²); ili preparati na osnovi fluazifop-p-butila sa sadržajem aktivne tvari 150 g/l, u količini od 1-1,5 l/ha, odvojeno od tretiranja preparatom PLEDGE 50 WP. Tretiranje se obavlja 5-7 dana prije ili nakon tretiranja preparatom PLEDGE 50 WP. Širokolisni korovi su najosjetljiviji u stadiju kotiledona i 1.-2. lista.
Porastom korovi postaju otporniji.
Sredstvo se primjenjuje u količini od 200-400 l/ha vode (20-40 l/1000 m²).

Spektar djelovanja:
Abutilon theophrasti 90%
Convolvulus arvensis 90%
Chenopodium album 100%
Amaranthus retroflexus 100%
Ambrosia elatior 90%
Solanum nigrum 100%
Cirsium arvense 90%
Stelaria media 90%
Polygonum aviculare 100%

HERBICIDI

Vrlo dobro djelovanje ima i na:
Portulaca oleracea
Capsella bursa-pastoris
Od uskolisnih korova djeluje na:
Echinochloa crus-galli
Digitaria sanguinalis
Djelotvoran je na vrste koje propušta glifosat, kao npr. Abutilon spp. Te ima izvrsno neselektivno djelovanje u vinogradima. Na učinkovitost PLEDGE 50 WP kiša ima neznatan utjecaj, čak i odmah nakon folijarne primjene. Primjenom na površinu tla PLEDGE 50 WP stvara zonu koja sprječava klijanje korova, a povećanjem doze se dobija dugotrajan učinak.

FITOTOKSIČNOST

Mogućnost pojave fitotoksičnosti na slabo dreniranim tlima ili kada nakon aplikacije nastupe hladni i vlažni uvjeti. Do prolazne fitotoksičnosti može doći i nakon nicanja kada uslijed kiše tretirano tlo zapljusne kukuruz.

MIJEŠANJE

U kukuruzu preporučujemo kombinaciju nakon sjetve PLEDGE 50 WP i LEGIONAR 84 EC. U vinogradu preporučujemo kombinaciju nakon nicanja korova PLEDGE 50 WP i TOTAL 480 SL. U suncokretu kombinaciju PLEDGE 50 WP i GEPARD 50 EC. Dozacije pogledati pod upotreba i doze. U slučaju potrebe može se kod tretiranja na iznikle korove dodati neki od koncentriranih neionskih okvašivača (Pinovit – N, Citowet). Sredstvo se ne smije miješati s herbicidime na osnovi djelatnih tvari dikvat i parakvat te gnojivima.

PLODORED

U slučaju preoravanja 30 dana ne smiju se sijati kukuruz, sirak, suncokret, pšenica i duhan. Nakon 4 mjeseca smiju se sijati ječam, grah, raž i kukuruz šećerac, a nakon 12 mjeseci lucerna, djetelina, uljana repica, zob, šećerna repa, salata i sve tikvenjače.

NAPOMENA

Vrijeme poluraspada u tlu je 10-30 dana (ovisno o tipu tla). PLEDGE 50 WP ima nisku topivost u vodi i malu mobilnost u tlu. Stvara hrebicidnu barijerudebljine samo nekoliko cm. Dozvoljena je samo jedna aplikacija godišnjena istoj površini. Sjetva kukuruza obavezna na najmanje 5 cm dubine. Prilikom primjene u vinogradu spriječiti zanošenje škropiva na sve zelene organe loze. Najkasnije 14 dana prije primjene sredstva trebaju se ukloniti izboji u zoni tretiranja i povezati loza, a rane moraju biti osušene i kalusirane.

PROIZVOĐAČ

Sumitomo