ABANTEL 260 mg bolusi

Kategorije:Antiparazitici
Vrste životinja:Ovce i koze
Tržišta:Hrvatska

Uskoro u ponudi.

Farmakološki oblik

bolus

Aktivni sastojak

klozantel i abamektin

Sastav

1 bolus sadržava:
Djelatne tvari:
Klozantel (kao natrij)  250 mg, Abamektin 10 mg.
Pomoćne tvari:
Laktoza monohidrat, pšenični škrob, saharoza, natrijev laurilsulfat, askorbinska kiselina, mikrokristalna celuloza, talk, magnezijev stearat, koloidni hidrirani silicijev dioksid

Djelovanje

Abamektin je avermektinski endektocid koji djeluje anthelmintički (antinematodno) na endoparazite, i antiartropodno (insekticidno i akaricidno) na ektoparazite u malih preživača. Abamektin stimulira oslobađanje gama-aminomaslačne kiseline (GABA) koja koči prijenos živčanih impulsa, čija je posljedica paraliza i smrt oblića (nematoda), kukaca (insekata) i krpelja. Ne prolazi kroz krvno-moždanu barijeru toplokrvnih životinja. Klozantel natrij je derivat salicilanilida. Može se svrstati i u skupinu endektocida jer djeluje anthelmintički (antitrematodno i antinematodno) i antiartropodno (insekticidno i akaricidno na nametničke kukce) na endoparazite i ektoparazite u malih preživača. Mehanizam  njegova djelovanja na Fasciola spp. temelji se na prekidanju oksidativne fosforilacije i kočenju sukcinat-dehidrogenaze i fumarat-reduktaze. Veže se na albumine plazme, a izlučuje sporo putem žući. Ima dugotrajno zaštitno djelovanje u ovaca (do 30-40 dana protiv Ostertagia spp. i Haemonchus spp.). Kombinacijom abamektina i klozantela postiže se jači antiparazitni učinak i širi raspon djelovanja na trematode (metilje): Fasciola hepatica i F. gigantica (odrasli oblici: 97-100 %, ličinke od 6 do 8 tjedana: 91-95 %; ličinke od 5 tjedana: 91 %); gastrointestinalne i plućne nematode (plućni crvi) – Haemonchus contortus, Ostertagia circumcinta (uključujući i njihove inhibirane stadije ličinke) ;njihovih sojeva koji nisu osjetljivi na benzimidazol;  Chabertia ovina, Strongyloides papillosus, Trichostrongylus axei, T. colubriformis (odrasli oblici), Cooperia annulata, Oesophagostomum dentatum, O. columbianum, Nematodirus spathiger, N. filicollis, Trichuris ovis, Dictyocaulus filaria (odrasli oblici i ličinke četvrtog stadija) i Protostrongylus rufescens (odrasli oblici). Djeluje insekticidno na Oestrus ovis (ličinke svih stadija)  i Melophagus ovinus.

Indikacije

Suzbijanje invazija ovaca metiljima (Fasciola. hepatica), želučano-crijevnim i plućnim oblićima, ovčjim štrkom (Oestrus ovis), krpušom (Melophagus ovinus) i šugarcima (Psoroptes ovis).

Kontraindikacije

Ne davati životinjama čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.
Ne davati istodobno s organoklornim spojevima.

Uporaba

Doziranje

Ovce: 1 bolus na 25 kg tjelesne mase.
Način primjene:
Peroralno, aplikatorom, u proljetnom razdoblju (prije nego što životinje krenu na ispašu) i u jesen.
Ako je potrebno liječenje se može ponoviti nakon 14 dana. Maksimalni broj tretmana po sezoni je dva, odnosno proizvod se može primijeniti najviše četiri puta godišnje – dva puta u proljeće sa 14-dnevnim  razmakom između dva tretmana, te ponovno dva puta u jesen sa 14-dnevnim razmakom između dva tretmana.

Nuspojave

Nisu poznate.

Napomene

Za vrijeme uporabe proizvoda ne jesti, piti niti pušiti. Nakon uporabe oprati ruke vodom i sapunom. Ako ovaj veterinarsko-medicinski proizvod dospije u oko ili na kožu, treba ih odmah isprati vodom te skinuti kontaminiranu odjeću. Ne davati istodobno s organoklornim spojevima. U slučaju predoziranja moguća je pojava depresije, poremećenog hoda i midrijaze. Može se primijeniti tijekom graviditeta ovaca. Nema opasnosti ako se veterinarsko medicinski proizvod koristi u skladu s uputom. Avermektini su vrlo štetni za ribe i mnoge organizme vodenih ekosustava. U skladu sa Zakonom o otpadu ostatke veterinarsko medicinskih proizvoda i ambalažu mora se neškodljivo ukloniti, tj. ne smije ih se baciti u nadzemne ili podzemne vodotokove niti zajedno s kućnim otpadom.

Čuvanje

Čuvati u originalnom pakiranju, na tamnome mjestu, pri temperaturi od 15 do 25°C te izvan pogleda i dosega djece.

Izdavanje

Izdaje se na veterinarski recept.

Pakiranje

Dva blistera, svaki sa 10 bolusa, u kartonskoj kutiji.

Svi podaci su informativnog karaktera te isti ovise o odobrenju za stavljanje u promet temeljem propisa pojedinog tržišta.