CLOSAMECTIN POUR ON

Kategorije:Antiparazitici
Vrste životinja:Goveda
Tržišta:Hrvatska

Farmakološki oblik

otopina za polijevanje po koži

Aktivni sastojak

ivermektin, klozantel

Sastav

1 ml otopine sadržava:
Djelatne tvari:
ivermektin                                                      5 mg
klozantel (u obliku klozantel natrija)               200 mg
Pomoćne tvari:
Bojilo Brilliant Blue FCF (E133), etanol , polietilen glikol 200 (makrogol), cetearil etilheksanoat, izopropilmiristat, povidon k30, denatonij benzoat, trietanolamin, izopropilni alkohol 

Djelovanje

Ivermektin je endektocid koji djeluje protiv velikog broja unutarnjih i vanjskih parazita. Ivermektin je makrociklički lakton i djeluje tako da inhibira živčane impulse. Selektivno i s velikim afinitetom veže se na ionske kanale za klor regulirane glutamatom koji se javljaju u živčanim i mišićnim stanicama beskralješnjaka. To dovodi do povećanja propusnosti stanične membrane za ione klora , posljedične hiperpolarizacije mišićne ili živčane stanice te paralize i uginuća parazita. Spojevi iz ove skupine mogu međudjelovati i s drugim kanalima za klor reguliranima ligandom kao što su oni regulirani neurotransmiterom gama-aminomaslačnom kiselinom (GABA). Sigurnost primjene spojeva iz ove skupine temelji se na činjenici da sisavci nemaju ionske kanale za klor regulirane glutamatom. Makrociklički laktoni imaju niski afinitet za druge kanale za klor regulirane ligandom u sisavaca i teško prelaze krvno-moždanu barijeru.
Klozantel je član salicilanilidne skupine anthelmintika. Salicilanilidi su vodikovi (protonski) ionofori (nazivaju se blokatorima oksidativne fosforilacije).
Kemijska struktura salicilanilida odražava postojanje odvojivog protona. Ova vrsta molekule je lipofilna i poznato je da prenosi protone kroz membranu, posebno kroz unutarnju membranu mitohondrija. Klozantel djeluje tako da blokira oksidativnu fosforilaciju.
Klozantel djeluje paraziticidno protiv metilja i učinkovit je protiv crijevnih oblića i artropoda.
Farmakokinetika:
Ivermektin se samo djelomično metabolizira. Kod goveda, samo 1 do 2% se izlučuje urinom, a ostatak izmetom, od čega se 60% izlučuje u nepromijenjenom obliku. Ostatak se izlučuje u obliku metabolita. Salicilanilidi se loše metaboliziraju i većinom se izlučuju nepromijenjeni. Oko 90% klozantela izlučuje se nepromijenjeno izmetom i urinom goveda.

Indikacije

Liječenje miješanih invazija trematodima (metiljima), nematodima i artropodima, kao što su oblići, plućni vlasci, očni nematodi (Thelazia spp), goveđi štrk, šugarci, uši i pauši goveda.
Želučano-crijevni oblići (odrasli i larve četvrtog stadija): Ostertagia ostertagi (uključujući inhibirane O. ostertagi), Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Cooperia spp, Oesophagostomum radiatum, Nematodirus helvetianus (odrasli oblik), Strongyloides papillosus (odrasli oblik).
Plućni vlasci (odrasli i larve četvrtog stadija): Dictyocaulus viviparus
Trematode (odrasli oblik i kasni nezreli stadij): Fasciola hepatica,  Fasciola gigantica
Liječenje metiljavosti u dobi od 12 tjedana (zreli stadij) – učinkovitost je > 95%.
Liječenje metiljavosti u dobi od 7 tjedana (kasni nezreli stadij) – učinkovitost je >95%.
Očni nematodi (odrasli): Thelazia spp.
Larva štrka (parazitski stadij): Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum
Uši: Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus
Pauši: Damalinia bovis
Šugarci: Chorioptes bovis, Sarcoptes scabiei var bovis

Kontraindikacije

Ne koristiti u slučaju poznate preosjetljivosti na djelatne tvari. Ne primjenjivati na područjima kože koja su invadirana šugarcima, imaju kraste ili druge lezije,  niti na područjima kože koja su onečišćena blatom ili izmetom. Ne primjenjivati kod mliječnih krava u laktaciji koje proizvode mlijeko za prehranu ljudi. Ne primjenjivati kod mliječnih krava u suhostaju (uključujući i bređe junice) u razdoblju od 60 dana do očekivanog termina telenja.

Uporaba

Veterinarsko-medicinski proizvod primjenjuje se lokalno u dozi od 500 μg ivermektina na kg tjelesne težine i 20 mg klozantela na kg tjelesne težine (1 ml na 10 kg tjelesne težine) i to polijevanjem po koži uzduž središnje linije leđa u uskom traku, od grebena (međulopatičnog područja) do korijena repa.
Program liječenja treba se temeljiti na epizootiološkim čimbenicima i prilagoditi svakoj pojedinačnoj farmi. Pojedinosti programa treba odrediti veterinar.

Nuspojave

Ako se proizvod koristi u preporučenim dozama, ne očekuju se neželjeni učinci.

Napomene

Kako bi se izbjegao povećani razvoj otpornosti na lijek i s time povezana neučinkovitost terapije potrebno je slijedeće:
Izbjeći prečestu i učestalu uporabu anthelmintika iz iste skupine kroz duže razdoblje.
Izbjeći uporabu premale doze ovog veterinarsko-medicinskog proizvoda, do čega može doći zbog pogrešne procjene tjelesne težine, nepravilne primjene proizvoda ili neadekvatne kalibracije uređaja za doziranje.
Kako učinak kiše na formulaciju otopine za polijevanje po koži, za vrijeme primjene i nakon primjene nije istražen, za maksimalan učinak, životinje nakon primjene proizvoda potrebno je držati u zatvorenom ili natkrivenom prostoru u slučaju kiše, ili ako postoji rizik od skorog padanja kiše.
Istražiti moguće kliničke slučajeve otpornosti na anthelmintike, pomoću odgovarajućih ispitivanja (npr. test za određivanje smanjenja broja jajašaca u fecesu – Faecal Egg Count Reduction Test (FECRT)). Ukoliko rezultati takvih ispitivanja upućuju na otpornost prema određenom anthelmintiku, potrebno je isti zamijeniti nekim drugim iz druge farmakološke skupine.
Kako je otpornost na ivermektin prijavljena kod Cooperia spp. u goveda, korištenje ovog proizvoda potrebno je temeljiti na lokalno prikupljenim epizootiološkim podacima o osjetljivosti Cooperia spp. i preporukama o načinima sprječavanja budućeg razvoja otpornosti na anthelmintike.
Closamectin Pour On se može primijeniti na kravama (uključujući mliječne krave, rasplodnu stoku) u bilo kojem stadiju graviditeta ili laktacije ako mlijeko nije namijenjeno za prehranu ljudi.
Posebne mjere opreza, kojih se mora pridržavati osoba, koja životinjama daje veterinarsko-medicinski proizvoda:
Ne koristiti u slučaju poznate preosjetljivosti na djelatne tvari.
Veterinarsko-medicinski proizvod može izazvati nadražaj kože i očiju ljudi. Osoba koja rukuje proizvodom mora paziti da ga ne primijeni na sebi ili drugim osobama. Kod primjene proizvoda, obavezna je upotreba gumenih rukavica i čizama s vodootpornom zaštitom. Zaštitnu odjeću nakon uporabe treba oprati. Dođe li do slučajnog kontakta proizvoda s kožom, to područje treba odmah oprati vodom i sapunom. Dođe li do slučajnog kontakta proizvoda s očima, oči odmah treba isprati vodom i potražiti pomoć liječnika.
Ne pušiti niti konzumirati hranu prilikom rukovanja proizvodom. Nakon uporabe oprati ruke. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorijama ili na otvorenom prostoru.

Čuvanje

Čuvati na temperaturi do 25 °C, čuvati u uspravnom položaju u originalnoj ambalaži, zaštititi od svjetla. Neiskorišteni proizvod neškodljivo ukloniti. Izbjegavati onečišćenje. Ako se čuva na temperaturi nižoj od 0 °C, Closamectin Pour On se može zamutiti. Nakon zagrijavanja na sobnu temperaturu, vratiti će se normalan izgled bez utjecaja na učinkovitost.

Izdavanje

Izdaje se na veterinarski recept.

Pakiranje

Prozirna bočica zapremine 250 ml, prozirna boca zapremine 1 l ili bijeli ruksak zapremine 1 l, 2,5 l ili 5 l. bočice, boce i ruksaci su od polietilena velike gustoće. Bočice i boce su zatvorene s bijelim čepom od polietilena velike gustoće, a ruksaci s bijelim čepom na navoj od polipropilena. Bočice i boce imaju na vratu ugrađen dozator s mjernom skalom, a ruksaci su dizajnirani tako da se mogu spojiti sa standardnim aplikatorima.

Svi podaci su informativnog karaktera te isti ovise o odobrenju za stavljanje u promet temeljem propisa pojedinog tržišta.